छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

महाकवि देवकोटा क्याम्पसद्धारा संचालन गरिएको BBS र B.Ed. प्रथम वर्षको प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुलाई उत्प्रेरणा बढाउनको लागि प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ।