प्रथम वर्ष BBS र B.A. को वैशाख १० गतेको परीक्षा स्थगित गरी वैशाख १६ गते संचालन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना