महाकवि देवकोटा क्याम्पसमा Orientation on Effective Communication कार्यक्रम सम्पन्न

महाकवि देवकोटा क्याम्पस विद्यार्थी परामर्श शाखाको आयोजनामा BBS र B.Ed. 2nd Year मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि आयोजित “Orientation on Effective Communication” कार्यक्रम सम्पन्न ।