महाकवि देवकोटा क्याम्पसमा Accounting Training in Excel सम्पन्न

महाकवि देवकोटा क्याम्पसको आयोजनामा यसै क्याम्पसको सभाहलमा मिति २०८०/०४/३१ गतेका दिन यसै क्याम्पसको स्नातक तह व्यवस्थापन सङ्काय अन्तर्गत BBA तेस्रो र पाँचौ सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि एक दिने Accounting Training in Excel सम्पन्न भएको छ ।