यस महाकवि देवकोटा क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरि बस्नुभएका विद्यार्थीहरुमा जानकारीका लागि सूचना ।